De economische ambities van de Delta Region – ofwel Zuidwest-Nederland en delen van Vlaanderen - zijn sinds 2013 gebundeld in de Strategic Board Delta Region. Doel is de Delta Region sterk en slim door te ontwikkelen naar een wereldwijd toonaangevende innovatie- en kennisregio. De Board ontwikkelde daarvoor een koepelvisie die focust op de drie regionale topclusters Biobased Economy, Logistiek en Maintenance. Rode draad in de visie is een écht duurzame ofwel ‘circulaire’ economie. De Board bestaat uit topfunctionarissen van bedrijven, kennisinstellingen en overheden: een ‘triple helix’-samenwerking. Het bedrijfsleven neemt hierin expliciet het voortouw. Elk topcluster heeft een eigen stuurgroep, voorgezeten door ondernemers en directeuren. In opdracht van de Board maken zij zich hard om vanuit één gezamenlijk doel en langs één agenda de Delta Region krachtig op de kaart te zetten.

Het gaat hierbij nadrukkelijk om innovatie: zowel op productniveau als in manieren van werken. Om als Delta Region op wereldniveau een economische rol van betekenis te spelen, is het essentieel om nieuwe netwerken te bouwen, verbindingen te leggen en cross-sectoraal en grensoverschrijdend samen te werken. De Board is gericht op signaleren van kansen, afstemmen en verbinden van expertise, aangaan van (internationale) allianties, effectieve lobby en marketing voor de hele Delta Region. De Board is een onafhankelijk en informeel orgaan dat met partners - volgens de economische logica - op zoek gaat naar de meest relevante (netwerk)verbindingen in binnen- en buitenland. Doel is investeringen mogelijk te maken en de Delta Region internationaal concurrerend te profileren en positioneren.

 

 1. Plaatje Actueel

  >> Direct naar Updates 

 2. Meest recente berichten

  Seminar towards a circular economy  Op 26 mei jongstleden vond op...
  Bekijk volledige bericht

  Meer dan 1.100 bezoekers op Topsector Logistiek Congres in de Amsterdam...
  Bekijk volledige bericht

  Fieldlab SMASH: slim voorspelbaar onderhoud aan schepen Met bijdragen van...
  Bekijk volledige bericht

  Biorizon schaalt bio-aromatenonderzoek wederom op Samen met negen partners...
  Bekijk volledige bericht

  OPZuid en innovatieprojecten In de voorbije maanden zijn de...
  Bekijk volledige bericht

 3. Delta Region in het kort

  Wat doet de Delta Region, en waarom en met wie? Bekijk onze video om snel een beeld te krijgen van de missie én de activiteiten van de Delta Region.

   

 4. Innovatieprogramma's Zuid-Nederland

  In de RIS3-innovatieprogramma’s voor Maintenance, Biobased, Logistiek, Materials, Agrofood en Life Sciences & Health wordt de innovatieontwikkeling van Zuid-Nederland op basis van reeds aanwezige kracht en toekomstpotentie gericht op een beperkt aantal innovatiethema’s en toepassingsgebieden. Specialisaties waarmee Zuid-Nederland in de toekomst een koploperspositie in Europa wil bereiken. Deze programma’s zijn tot stand gekomen door constructieve samenwerking tussen de triple helixen Delta Region en Brainport & partners en in nauw overleg met toonaangevende bedrijven, kennisinstellingen en uitvoeringsorganisaties. De geconsulteerde partijen onderschrijven deze focusgebieden als meest kansrijk voor het ontwikkelen van een onderscheidend en concurrerend regionaal innovatieprofiel en de transitie naar een nieuwe (maak)industrie in Zuid-Nederland. Lees meer...

 5. Download Koepelvisie en Strategische Agenda

  Download hier de Koepelvisie en de Strategische Agenda.

 6. Daan van Doorn, voorzitter Strategic Board:

  “Ondernemers, kennisinstellingen en lokale overheden steken de koppen bij elkaar om de hele regio een economische boost te geven. In deze tijden van complexe veranderingen moeten we over bestaande lijnen en grenzen heen denken en op een creatieve manier verbinding maken. Het is voor het eerst dat een regio zich met het bedrijfsleven voorop verbindt, gestimuleerd door onze overheden. Het regionale onderwijs vergroot daarbij onze innovatiekracht. Ieder van ons heeft eigen ambities; door samen te werken kunnen we zoveel meer bereiken. Door met één Strategische Agenda te werken, niet exclusief te denken, en open te staan voor het plukken van de vruchten van gezamenlijke inzet.” Lees meer..

 7. Counterfacts Delta Region 2013 - 2014

  Begin 2013 is de Strategic Board aan de slag gegaan. Onder de vlag ‘Delta Region’ is afgelopen twee jaar hard gewerkt aan het versterken van het triple helix netwerk op schaal van de Delta Region. Met als meest tastbare resultaat een gemeenschappelijke visie op de economische toekomst van de Delta Region. Eind 2014 eindigt de launchfase 2013-2014. Een geschikt moment om als triple helix partners te kijken én laten zien wat we tot stand hebben gebracht.

  Download hier de Counterfacts Launchfase Delta Region 2013-2014. 

  En bekijk hier de uitgebreide versies  van de interviews.

   

   

   

 8. Nieuwsvideo: presentatie Koepelvisie Delta Regio in Brussel

  Begin 2014 presenteerde de Strategic Board Delta Region in Brussel haar economische koepelvisie en strategische agenda ‘Delta Region 2030 : Slim specialiseren, versneld duurzaam innoveren’ aan vertegenwoordigers van de Europese Commissie, Europese Investering Bank (EIB) en het Europees Instituut voor Innovatie en Technologie (EIT). Dit gebeurde in aanwezigheid van de Commissarissen van de Koning van de provincies Noord-Brabant en Zeeland, de Nederlandse en Vlaamse ambassadeurs in de EU en een vertegenwoordiging van de Vlaamse regering. Hieronder het nieuwsverslag van die dag. Voor een uitgebreid videoverslag inclusief reacties klikt u hier.

 9. Bestaand netwerk, slimme verbindingen: wie vormen de Strategic Board?

  De Strategic Board Delta Region is een informeel knooppunt in bestaande netwerken om slimme verbindingen mogelijk te maken. De Strategic Board werkt op basis van gedeeld belang, vertrouwen en vrijwilligheid van de partners: het bedrijfsleven, de kennisinstellingen en overheden in de Delta Regio. Dit gebeurt zoveel mogelijk vanuit de bestaande organisaties en met inzet van menskracht 'in kind'. Initiatiefnemers zijn Regio West BrabantProvincie Noord-Brabant en Provincie Zeeland, met als partners Avans Hogeschool, ROC West-Brabant en Kring Rabobanken Zuidwest. Gesprekken zijn gaande met belanghebbende partijen, onder meer in   Zuid-Holland en Vlaanderen, om op schaal van de Delta Regio onze innovatiekracht op de drie speerpunten te versterken en te profileren. Lees meer over de Board..

 10. Toolkit Delta Region

  Wilt u foto's, video of het beeldmerk van de Strategic Board Delta Region gebruiken in presentaties of informatiemateriaal? Kijk in de Delta Region Toolkit voor downloadlinks. Heeft u iets anders nodig? Laat het ons gerust weten.

 11. Cluster Logistiek Delta

  De ligging van de regio, tussen wereldhavens en langs transportassen over weg en water, maakt de regio bij uitstek geschikt voor logistieke hotspots en distributiecentra. Logistieke innovatie in de Delta Regio richt zich op efficiënter vervoer, ketenregie en steeds meer aandacht voor modal shift binnen sleutelsectoren. Concrete innovatiespeerpunten in de business case van de Stuurgroep Logistiek Delta zijn: Cross Chain Control Centers (4C), Service Logistiek, Regierol van Knooppunten, Synchromodaliteit en de Human Capital-agenda. Logistieke uitdagingen  zijn onder meer samenwerkingen, 'crossovers', met de twee andere clusters Biobased en Maintenance, en verduurzaming van vervoer en van de logistieke keten zelf.

 12. Cluster Maintenance Delta

  Maintenance is de industriële sleutel tot duurzaamheid, veiligheid en kosten-efficiëntie en is daarmee een van de speerpunten van het economische beleid van de Delta Regio. De regio kent een brede industriesector met veel kapitaalintensieve productiefaciliteiten waarvoor een innovatieve onderhoudssector van levens(verlengend)belang is. Innovatiethema’s zijn cross-sectoraal, multidisciplinair en van belang voor veel economische topgebieden. Uitgangspunten voor de businesscase van de Stuurgroep Maintenance Delta zijn: slimmere, goedkopere en meer duurzame productie, ketenregie, export en het versterken van het arbeidspotentieel.

   

 13. Cluster Biobased Delta

  Biobased Delta  is een van de pijlers voor de economische ontwikkeling en specialisatie van de Delta Regio. De koepelvisie van de Board en uitwerking in de business case van de Stuurgroep Biobased Delta moeten ertoe leiden dat de Delta Regio doorontwikkelt naar een toonaangevende kennisregio binnen en buiten Europa op het gebied van groene grondstoffen, groene bouwstoffen en groene procesindustrie. De Stuurgroep Biobased Delta gaat daarbij uit van het opvoeren van het investeringsprogramma, de inzet van schaalsprongprojecten, het betrekken van zoveel mogelijk (nieuwe) bedrijven en het intensiveren van de Vlaams-Nederlandse samenwerking.